Sháníte nejvýhodnější leteckou jízdenku?

Arménie Urartian Fortress Erebuni

Ubytování Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménie je země s bohatou historií a kulturním dědictvím. Jednou z nejvýznamnějších historických památek v zemi je Urartská pevnost Erebuni, která se nachází nedaleko hlavního města Jerevanu.

Pevnost Erebuni byla postavena okolo roku 782 před naším letopočtem králem Argištim I., který byl vládcem Urartu. Tato pevnost měla strategický význam, protože sloužila jako vojenská základna a centrum správy celého regionu. Byla situována na vyvýšeném místě přibližně 100 metrů nad úrovní Jerevanu, což jí umožňovalo kontrolovat okolní údolí a chránit město před nepřátelskými útoky.

Erebuni byla pevnost o rozměrech 800x300 metrů, která se skládala z opevněných zdí, paláců, chrámů a skladů. Hlavní brána byla zdobena reliéfy a hieroglyfy, které vyprávěly o dějinách království Urartu. Stejně jako ostatní pevnosti tohoto druhu, Erebuni byla plně vybavena a nabízela všechny potřeby pro pohodlné a bezpečné ubytování.

Vzhledem k její strategické poloze byla Erebuni součástí mnoha vojenských konfliktů a dobyvačných tažení. Za dobu své existence byla obsazena Asýry, Achaimeny, Parthy a dalšími mocnostmi. Nicméně, byla také centrem Urartské civilizace, která proslula svými pokročilými inženýrskými a architektonickými dovednostmi.

Dnes je pevnost Erebuni jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Arménii. Turisté se sem přicházejí podívat na úchvatné zdi, vstupní bránu a palácové pozůstatky. Vzhledem k vynikajícímu stavu dochovaných zbytků je možné si snadno představit, jaké bylo životní prostředí a jak vypadala každodenní rutina ve starověké Urartské pevnosti.

Urartská pevnost Erebuni je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších historických památek v Arménii. Je to důkaz bohaté historie země a připomínka slavných časů království Urartu. Je to místo, které každý příchozí věřídy a zájemci o historii by měli navštívit, aby si plně užili a ocenili krásu a dějiny tohoto nádherného místa.


Nejčastější dotazy a odpovědi Arménie Urartian Fortress Erebuni


1. Co je Erebuni?
Erebuni je starověká pevnost, která se nachází v arménské metropoli Jerevanu. Byla postavena v 8. století před naším letopočtem a je jednou z nejstarších pevností na arménském území.

2. Co znamená termín "Urartian"?
Urartian odkazuje na historickou civilizaci zvanou Urartu, která existovala v oblasti Arménie a severovýchodního Turecka od 9. do 6. století před naším letopočtem. Erebuni byla vystavena v období urartského impéria.

3. Jaký je význam pevnosti Erebuni?
Erebuni je důležitým archeologickým nalezištěm, které poskytuje cenné informace o životě a kultuře v době Urartu. Mnoho artefaktů, jako keramika, sochy a nápisy, bylo objeveno při vykopávkách v pevnosti.

4. Jak dlouho trvalo vykopávky a restaurování Erebuni?
První vykopávky byly provedeny v roce 1950, a od té doby bylo nalezeno množství archeologických artefaktů. Restaurace a rekonstrukce pevnosti proběhly v průběhu let, přičemž nejvýznamnější práce byly dokončeny v 70. a 80. letech 20. století.

5. Jaká je architektura pevnosti Erebuni?
Pevnost Erebuni je postavena na vrcholu kopce a obsahuje systém hradeb, brány, chrámů, skladů a obytných místností. Je založena na statičné architektuře a byla navržena tak, aby vydržela útoky nepřátelských sil.

6. Mohu navštívit pevnost Erebuni?
Ano, pevnost Erebuni je dnes otevřena veřejnosti jako muzeum. Turisté mohou prohlédnout archeologické výstavy a dozvědět se více o historii Urartu a arménské kultuře. Vstupné se platí.

7. Kde se pevnost Erebuni nachází?
Erebuni se nachází na jihozápadním okraji Jerevanu, hlavního města Arménie. Pevnost je snadno dostupná prostřednictvím veřejné dopravy nebo autem.

8. Jak dlouho trvá návštěva pevnosti Erebuni?
Délka návštěvy závisí na zájmu návštěvníka, ale obvykle se turisté zdrží asi 1-2 hodiny. Procházení expozic, fotografování a poslech odborných průvodců může trvat déle.

9. Jaké jsou otevírací hodiny pevnosti Erebuni?
Otevírací doba se může lišit v závislosti na sezoně, proto je nejlepší se předem informovat na oficiálních webových stránkách nebo přímo na místě.

10. Existují nějaké další zajímavosti v okolí pevnosti Erebuni?
Poblíž pevnosti Erebuni se nachází další historické památky, jako je například muzeum Matenadaran (kde jsou uchovány vzácné rukopisy) nebo Kaskáda, slavné sochařské dílo v centru Jerevanu.


Počasí Arménie Urartian Fortress Erebuni


Erebuni je starobylá latinská pevnost ve městě Jerevan v Arménii. Nachází se na kopci v jižní části města a nabízí úchvatný výhled na všechny strany. Tato pevnost je jednou z nejvýznamnějších historických památek v zemi a přitahuje tisíce turistů z celého světa.

Původně byla pevnost postavena v 8. století před naším letopočtem králem Argishtim I., který vládl Urartu, starobylému království ležícímu na území dnešní Arménie. Erebuni sloužil jako pevnostní komplex, který měl chránit královská sídla a zároveň sloužit jako strategický opěrný bod pro obranu proti nepřátelům. Pevnost se nacházela na strategickém místě, odkud bylo dobře vidět na blízká údolí a hory, což umožňovalo efektivní kontrolu a ochranu regionu.

Erebuni je známý také díky svému rozlehlému areálu, který lze rozdělit do několika částí, jako je například palác, kasárna, skladovací místnosti a chrámy. Pevnost byla postavena z kamene a cihel, a její architektura představovala míšení urartské a asyrské tradice. Mezi nejzajímavější prvky patří helénisticky ovlivněná brána a chrámy se složitými reliéfy a sloupy.

Přestože Erebuni ztratil svůj vojenský význam v průběhu času, zůstává důležitým kulturním a historickým symbolem Arménie. V roce 2017 byla pevnost zařazena na seznam světového dědictví UNESCO, což umožňuje ochranu a zachování této významné památky pro budoucí generace.

Pokud jde o počasí v Erebuni, město Jerevan leží v kontinentálním klimatickém pásmu, což znamená, že zde jsou horká léta a chladné zimy. Léto bývá teplé a suché, s průměrnými teplotami kolem 30 °C. Zimy bývají chladné, teploty se pohybují kolem 0 °C a někdy může sněžit.

Pro návštěvu Erebuni doporučujeme vybrat si vhodné období, jako jsou jarní nebo podzimní měsíce, kdy teploty jsou mírnější a pohodlnější pro prohlídku pevnosti. Připravte si pohodlné oblečení a obuv, protože návštěva Erebuni může zahrnovat chůzi a prozkoumávání celého komplexu.

Erebuni je vzácnou ukázkou bohaté historie Arménie a je to nezapomenutelný zážitek pro každého návštěvníka. Je fascinující, jak tato starobylá pevnost stála po staletí a dodnes je ukázkou úžasné architektury a vojenských technik své doby.


Letenka Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménský Urartský hrad Erebuni: Tajemství minulosti odkrývané mezi starověkými zdmi

V hlubinách Starověké Arménie se nachází jedno z nejvýznamnějších historických zařízení z dob Urartu - Urartský hrad Erebuni. Tento ohromující a dobře zachovaný palácový komplex stojí v centru moderního hlavního města Arménie, Jerevanu, přičemž se v blízkosti nachází také muzeum Erebuni.

Erebuni byla vytvořena ve 8. století před naším letopočtem králem Argištim I. a sloužila jako pevnost a administrativní středisko království Urartu. Urartská říše, která existovala od 9. do 6. století před naším letopočtem, byla jednou z nejdůležitějších kultur v oblasti Kavkazu a Malé Asie. Erebuni byla také jedním z nejdůležitějších měst v Urartu, které hrálo klíčovou roli ve vztahu k rozvoji regionu.

Archeologické vykopávky provedené v oblasti Erebuni odhalily nespočet artefaktů, které odrážejí bohatství a vznešenost Urartské říše. Mezi nejvýznamnější patří keramické nádoby, sošky, šperky, stříbrné mince a motivy na stěnách chrámů a paláců. Tato umělecká díla dnes poskytují cenné informace a náhled na život a kulturu Urartu.

Samotná Erebuni se skládá z několika různých sekcí, včetně paláce krále Argištiše I., ústředního nádvoří a chrámu Khaldiho. Palác byl postaven ze zvláštních metrialů jako místní žula a palácový komplex poskytoval bydlení pro krále, jeho rodinu a nejvyšší úředníky. Jeho architektura je považována za skvost starověkého inženýrství a designu, protože její stavba vyžadovala precizní plánování a dokonalou znalost stavebních technik té doby.

Nádvoří a chrám Khaldiho, při nichž se nacházejí rozpadlé zdi a sloupy, poskytují pohled na náboženské rituály a obřady v tehdejší Urartské společnosti. Khaldi byl hlavním bohem Urartu, božstvem válečníků a ochráncem královského rodu. Chrám Khaldiho byl místem, kde se konaly obřady a obětiny k uctění tohoto boha.

Erebuni a jeho rozsáhlý areál jsou skvělým příkladem toho, jak starověké civilizace tvořily své města a architekturu. Erebuni je důležitým zdrojem informací pro historiky a archeology, kteří se zabývají studií Urartské civilizace. Spolu s jinými historickými památkami, jako je například chrám Zvartnots nebo klášter Haghpat, Urartský hrad Erebuni přitahuje tisíce turistů a návštěvníků každý rok.

Návštěva Urartského hradu Erebuni je nezapomenutelným zážitkem, který vám umožní cestovat zpět v čase a proniknout do tajemství minulých civilizací. Při procházení mohutných zdí a vstupu do palácových komplexů můžete cítit atmosféru dávných časů a představit si, jak vypadalo život v Urartu. Je to vzrušující ponoření se do dědictví a kultury Arménie, které je stále úchvatné a inspirující pro nás všechny.


Dovolená Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménie patří mezi země, které mají neuvěřitelné kulturní bohatství a historii, která sahá až do starověkého období. Mezi jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v této zemi patří Urartian Fortress Erebuni, která se nachází na území hlavního města Jerevanu. Tato pevnost je dokladem období, kdy se Arménie nacházela pod vládou království Urartu.

Příběh Erebuni sahá až do 8. století před naším letopočtem, kdy král Argištis I. vystavěl na kopci Arin Berd pevnost, která sloužila jako ochrana proti invazím. V průběhu staletí se pevnost stala strategickým bodem na obchodní cestě mezi Asie a Evropou. V roce 782 před naším letopočtem se král Argištis I. rozhodl, že má význam pojmenovat pevnost, a tak ji nazval Erebuni.

Urartu bylo království, které existovalo v období od 9. do 6. století před naším letopočtem. Toto království se rozkládalo na území Arménie, Turecka, Íránu a Gruzie. Počátkem 6. století před naším letopočtem bylo království zničeno invazí Asyřanů a jeho jméno upadlo v zapomnění. Pevnost Erebuni se ztratila v písku dějin a byla opuštěna. Až v roce 1950 byla pevnost znovuobjevena.

Dnes je Erebuni jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť Arménie. Pevnost je vynikajícím příkladem arménského stavitelství a architektury. Nachází se zde mnoho budov, bran, sálů a chrámů. V některých místnostech jsou vytesány nádherné reliéfy, které ukazují život lidí v této pevnosti před tisíci lety. Na těchto reliéfech jsou zobrazeny scény z boje, lovu, zemědělství a náboženství.

Erebuni představuje nejen historický a kulturní dědictví, ale také krásné místo s úžasným výhledem na město Jerevan. Od vyhlídky je vidět celé město, zasněžený vrch Ararat a údolí řeky Chras. Návštěvníci si mohou prohlédnout muzeum, které se nachází u vstupu do pevnosti. V muzeu jsou umístěny artefakty, které byly nalezeny v různých částech pevnosti. Mezi tyto artefakty patří keramika, bronzové zbraně, šperky a nástroje.

Navštíví-li někdo Arménii, je pevnost Erebuni téměř povinností. Toto místo nabízí nejen pohled do minulosti, ale i příhled do historického a kulturního bohatství této země. Každý návštěvník může pocítit atmosféru dávných dob a získat větší povědomí o této krásné zemi.


Největší online sortiment letenek

Záruka nejnižší ceny

Výhodné ceny letenek

Kupte si nejlevnější letenky do magických míst, ať už vás fascinují jejich krása nebo exotika.

Objevit letenky